ASOCIATIA PENTRU CALITATE IN LABORATOARE

(CALILAB)

Autentificare laborator

CALILAB este Furnizor de Incercari de Competenta acreditat de RENAR conform SR EN ISO/CEI 17043:2010.

EQALMFull member EQALM

ISO 9001Sistem de management certificat conform ISO 9001:2008
Contact CALILAB

Tel.: 021-231.34.33


Fax: 021-231.82.66

 

Email: office@calilab.ro
           cursuri@calilab.ro
Politica GDPR

Stimati clienti,

Incepand cu data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Regulamentul"). 
Asociatia pentru Calitate in Laboratoare (CALILAB)  este o asociație nepatrimoniala, educaționala și sanitara (medicala). Membrii Asociației urmăresc creșterea calității activității laboratoarelor medicale publice și private din România în interesul general al pacienților și al societății prin: organizarea si desfasurarea de scheme de testare a competentei laboratoarelor de analize medicale ca operatiuni strans legate de spitalizare si ingrijirile medicale acordate pacientilor si cu scop de baza instruirea si educarea personalului din laboratoarele medicale prin organizarea de cursuri.


Asociatia depune eforturi pentru asigurarea calitatii prestatiilor, a constantei, seriozitatii si conduitei orientate spre client si colaboratori. 
Departamentele  ce prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal constand, dupa caz, in nume, prenume, adresa de email si numar de telefon cu maxima seriozitate aplica cu deosebita atentie masurile de securitate impuse de normele europene, in scopul oferirii serviciilor contractate.


Aceasta reprezinta o notificare oficiala a Asociatiei pentru Calitate in Laboratoare (CALILAB) cu sediu social: Str. Al. Donici, nr. 36, ap.7, sector 2, Bucuresti, avand CUI RO1902417, realizata in baza obligatiilor legale ce revin asociatiei noastre.

DPO (Data Protection Office)  cu echipa de colaboratori analizează și optimizeaza în mod constant măsurile necesare pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere.

Orice comunicari prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure daca nu sunt criptate. Comunicările dvs. pot traversa mai multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului.

Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul nostru, al Asociatiei CALILAB.

 

Pentru persoane fizice:


Site-ul nostru web poate conține link-uri la site-urile web ale unor terțe părți. Nu răspundem pentru securitatea și conținutul respectivelor site-uri ale terțelor părți.

Prin urmare, asigurați-va ca citiți politica acelei societati/organizatii privind protecția datelor și cookie-urile înainte de a utiliza sau de a va pune informațiile personale pe site-ul acestora.

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care sunt utilizate datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa office@calilab.ro.

Vom face toate eforturile pentru a vă ajuta în rezolvarea oricărei solicitări referitoare la comunicarea cu dvs.


Va multumim pentru buna colaborare si comunicare!

Vă mulțumim pentru încrederea acordată!  


Asociatia pentru Calitate in Laboratoare(CALILAB)


Departamentul juridic.Cum participCUM particip LA SCHEMELE DE ÎNCERCĂRI DE COMPETENȚĂ ORGANIZATE DE CALILAB?

- Studiez oferta CALILAB din 2018 și selectez schemele de încercări de competență la care doresc să particip;
 

- Comunic cu CALILAB pe e-mail office@calilab.ro, telefonic 021/231.34.33 sau fax 021/ 231.82.66;
 

- Completez formularul de comandă disponibil în oferta primită sau pe www.calilab.ro pentru  schemele de încercări de competență care mă interesează;
 

- Trimit formularul de comandă pe fax la nr. 021/ 231.82.66, email office@calilab.ro sau mă înscriu online direct pe www.calilab.ro și primesc confirmarea înscrierii; 
 

- Primesc contractul de la CALILAB în două exemplare pe care le semnez, ștampilez; Contractele pot fi înctocmite de CALILAB sau de către laboratorul medical

 

- Returnez un exemplar al contractului semnat și ștampilat la CALILAB prin poşta clasică cu confirmare de primire sau prin poşta rapidă în 5 zile de la primirea contractului;

 

- Particip la derularea schemelor de încercări de competență conform contractului semnat de ambele părți;
 

- Plătesc factura fiscală emisă de CALILAB conform contractului încheiat;
 

- Primesc materialele de încercat de la CALILAB până la data limită stabilită contractual în luna în care se desfășoară rundele schemelor de încercări de competență și confirm primirea lor în bună stare
 

- Măsor - Examinez materialele de încercat conform instrucțiunilor de utilizare primite de la CALILAB;
 

- Raportez online rezultatele obținute la măsurarea/examinarea materialelor de încercat în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea materialului de testare a competenţei;
 

- Primesc raportul de evaluare a rezultatelor raportate la CALILAB în termen de 20 de zile lucrătoare de la încheierea termenului limită de raportare și primesc certificatul de participare în luna decembrie a anului în care particip la schemele de încercări de competenţă organizate de CALILAB.

 

Lunile de participare la schemele de încercări de competență:

- 2 participări: aprilie și octombrie 2018 
 

- 4 participări: martie, mai, septembrie și noiembrie 2018
 

- 6 participări: martie, aprilie, mai, septembrie, octombrie și noiembrie 2018
 

- 12 participări: martie, aprilie, mai, septembrie, octombrie și noiembrie 2018 (câte două participări în fiecare lună menționată)

 

CALILAB vĂ stĂ la dispoziție pentru mai multe informații

 

Tel:     021/231.34.33     0743.048.948     0745.364.189     0752.300.722

 

E-mail: office@calilab.ro   cursuri@calilab.ro    rezultate@calilab.ro


© 2019 Asociatia pentru calitate in laboratoare (CALILAB) - control extern al calitatii | +4 021 231 34 33 | fx47.ro