Prelungit-RENAR

Certificatul de acreditare al CALILAB cu nr IC-003 valabil pana la 19.08.2023 a fost prelungit de catre RENAR din motive independente de CALILAB prin adresa nr 192573/18.08.2023 -  Decizia administrativa  a RENAR - prin care CALILAB a fost informat de catre RENAR ca

  • "Se prelungeste valabilitatea certificatului IC 003/11.11.2022 cu maxim 30 de zile calendaristice de la data expirarii 19.08.2023 pana la data18.09.2023.
    Temeiul: in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si funcfionare al Consiliului de Acreditare, Rl-5/30.06.2021, art. 20.4’’
Dovada o puteti avea accesand urmatorul link:
https://www.renar.ro/index.php/oec/get_oec_details/42755 sau citind documentul print screen al site RENAR .

certificat-renar